kierunek:
INTERMENTORING ZMIANA ROZWÓJ

Coaching Lab zaprasza firmy produkcyjne z województwa lubuskiego,
do wzięcia udziału w projekcie.

Dowiedz się więcej

O projekcie

Cel projektu to wprowadzenie zasad zarzadządzania wiekiem dla wszystkich poziomów w firmie produkcyjnej

czyli

pokazanie w jaki sposób i jakimi metodami kształtować środowisko pracy umożliwiające każdemu pracownikowi, niezależnie od jego wieku, pełne wykorzystanie swojego potencjału w osiąganiu celów organizacji oraz korzystanie z potencjału współpracowników

Projekt ma za zadanie zebranie i dostarczenie wiedzy na temat:

  • Praktyk związanych z wykorzystaniem intermentoringu w polskich przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia intermentoringu, jego form, funkcji, zasad doboru intermentorów oraz tworzenie systemu dynamicznego wewnątrz organizacji)
  • Przeananlizowanie doświadczeń polskich firm związanych z wykorzystaniem intermentoringu
  • Opracowanie standardów dotyczących przygotowania intermentorów oraz realizacji programów intermentoringowych
  • Kodów kulturowych obecnych we współczesnej kulturze masowej, związanych z następującymi pojęciami: „mentoring”, „lider” „przywódca/przywództwo"
  • Korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez systemowy program ukierunkowany na intermentoring.

Etapy projektu

Projekt składa się z 3 części: Pierwszym etapem jest rozmowa z osobą, która ma największy kontakt z pracownikami produkcji (jest kompetentna, decyzyjna na produkcji).
Kolejnym elementem jest sympozjum i seminarium tematyczne dla przedstawicieli firm z województwa lubuskiego, podsumowujące wyniki badań.
Dopełnieniem projektu jest możliwość wzięcia udziału w grze menadżerskiej, wprowadzającej założenia intermentoringu.

Sympozjum

Kierunek:INTERMENTORING

Gra menadżerska

dla kadry zarządzającej firm produkcyjnych

Korzyści

dla firmy i dla pracowników

Pobieralnia

Tutaj znajdziesz materiały dodatkowe związane z projektem
.

Folder informacyjny

Pobierz w formacie pdf.

Zgoda na badanie

Pobierz w formacie pdf.

FORMULARZ

Jesli chcesz,by Twoja firma wzięła udizał w projekcie - wypełnij i odeślij nam wypełniony formularz.

MASZ PYTANIA?

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji
skontaktuj się z nami pod numerem 690 326 119
lub

Napisz do nas